Mubea: Opaski zaciskowe z taśmy sprężynowej (FBS)

Sprężynujace Opaski Zaciskowe

Działanie

Średnie odniesione siły odśrodkowe w funkcji temperatury

Działanie

Porównujące podsumowanie kilku cykli obciążeń termicznych

F(T)/F - punkt startowy A1 dla opasek zaciskowych z taśmy sprężynowej i konwencjonalnej opaski śrubowej

A1 i A2: punkty startowe wstępnego naprężenia opasek śrubowych

MUBEA – opaska zaciskowa z taśmy sprężynowej
zwykła opaska śrubowa

Działanie

Rozkład sił odśrodkowych MUBEA opaska zaciskowa z taśmy sprężynowej (DN42) / opaska śrubowa T = 20°C po montażu

Rozkład sił odśrodkowych MUBEA opaska zaciskowa z taśmy sprężynowej (DN42) / opaska śrubowa T = -40°C po montażu